Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

I. Fragment relacji prezentującej położenie i byt osadników

1. Osadnicy, których Victor Collot nazwał forest men prowadzili:
a. Koczowniczy tryb życia.
b. Osiadły tryb życia.
c. Półkoczowniczy tryb życia.
2. Podstawą utrzymania się osadników nazwanych przez Victora Collot great – settler było:
a. Pasterstwo.
b. Polowania na dzikie zwierzęta.
c. Uprawa ziemi.

II. Mapa przedstawiająca zamieszkanie różnych imigrantów na terenie Stanów Zjednoczonych

3. Emigranci z Niemiec skolonizowali:
a. Tereny nad Zatoką Meksykańską.
b. Tereny nad Wielkimi Jeziorami i położone w głębi państwa .
c. Tereny położone na pograniczu amerykańsko – meksykańskim.
4. Emigranci z Francji osiedlili się głównie:
a. W stanch Maine, New Hampshire, Vermont i Luizjanie.
b. Na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.
c. W stanach Michigan i Iwowa.

III. Zdjęcia pokazujące funkcjonowanie społeczności polskiej w USA

5. Największe skupisko Polaków w USA jest w:
a. Chicago.
b. San Francisco.
c. Miami.
6. W amerykańskiej wojnie o niepodległość (1775 – 1783) szczególnie odznaczyli się:
a. Józef Piłsudski i Roman Dmowski.
b. Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.
c. Józef Bem i Ludwik Mierosławski.

Pytania podsumowujące

1. Napisz raport (40 – 50 zdań) na temat „Imigracja ludności europejskiej do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku”.
2. W oparciu o mapę napisz krótki raport (około 20 zdań) na temat rozmieszczenia emigrantów z Europy w Stanach Zjednoczonych.

Pytania podsumowujące

1. Napisz raport (40 – 50 zdań) na temat „Imigracja ludności europejskiej do Stanów Zjednoczonych w XIX wieku”.

Uczniowie powinni krótko scharakteryzować przyczyny emigracji, pochodzenie ludności imigrującej do Stanów Zjednoczonych, etapy napływu imigrantów z Europy do USA w XIX i na początku XX wieku, życie codzienne imigrantów.

Najważniejsze kwestie:

  • Przyczyny emigracji ludności z Europy.
  • Pochodzenie ludności imigrującej do Stanów Zjednoczonych.
  • Etapy napływu imigrantów z Europy do USA w XIX i na początku XX wieku.
  • Życie codzienne imigrantów.

2. W oparciu o mapę napisz krótki raport (około 20 zdań) na temat rozmieszczenia emigrantów z Europy w Stanach Zjednoczonych.

Uczniowie powinni wymienić miejsce osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych Anglików, Holendrów, Francuzów, Niemców, Hiszpanów, Irlandczyków, Polaków, Włochów, Norwegów oraz określić w jakim okresie przedstawicieli danej nacji przybyło do USA najwięcej.

Najważniejsze kwestie:

  • Miejsce osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych Anglików, Holendrów, Francuzów, Niemców, Hiszpanów, Irlandczyków, Polaków, Włochów, Norwegów.
  • Czas, w którym przedstawicieli danej nacji przybyło do USA najwięcej.