Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

Teacher Bibliography and Webgraphy

 • de Tocqueville Alexis, O demokracji w Ameryce, Kraków 1996.
 • Dickens Karol, Notatki z podróży do Ameryki, Warszawa 1978.
 • Kizwalter Tomasz, Historia Powszechna wiek XIX, Warszawa 2007.
 • Rozbicki M.J., Narodziny narodu. Historia Stanów Zjednoczonych do 1861 r., Warszawa 1991.
 • Szelągowska Grażyna, Historia - dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870, Warszawa 1995.
 • Wawrykowa Maria, Historia powszechna 1789 – 1849, Warszawa 1992.
 • Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006.
 • Gabaccia D.R., Imigracja do Stanów Zjednoczonych 1848 – 1920, [W:] Historia Stanów Zjednoczonych, red. Bartnicki Andrzej, Critchlow Donald, t. 3, 1848 – 1917, Warszawa 1995.
 • European Migrants. Global and Local Perspectives, ed. D. Hoerder, L.P. Moch, Boston 1996.
 • Imigranci i społeczeństwa przyjmujące. Migracje i społeczeństwo, t. 5, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2005.
 • Mechanizmy polskich migracji zarobkowych, red. C. Bobińska, Warszawa 1976.
 • Mass Migrations: Their Economic, Political and Cultural Implications, “Przegląd Polonijny” 2005, nr 1.
 • Higham J., Integracja a pluralizm: jeszcze jeden amerykański dylemat, [W:] Dwieście lat USA. Ideały i paradoksy historii amerykańskiej, opr. Lawrence D. Orton, Warszawa 1984.

Other sources

Titanic (1997), film directed by James Cameron.