Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

Teacher Bibliography and Webgraphy

Cegiełka F. (1981). Cudem ocaleni: wspomnienia z kacetów. Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.

Kosiński J. (1999). Niemieckie obozy koncentracyjne i ich filie. Stephanskirchen: Kontrast.

Lewicki S. (1971). Radogoszcz. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pilichowski Cz. (1979). Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945: informator encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Struk J. (2007). Holocaust w fotografiach. Interpretacje dowodów. Warszawa: Prószyński i s-ka.