Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

http://historiafilmu.wordpress.com/2007/11/06/propaganda-filmowa-iii-rzeszy-filmy/
Third Reich propaganda film.

http://www.plakaty.poszukiwania.pl/thumbnails.php?album=6&page=10
propaganda posters from the period of the Third Reich.

Teacher Bibliography and Webgraphy

Bullock Alan, Evert Tadeusz, Hitler. Studium tyranii, Warszawa 2004.

Czubiński Antoni, Historia drugiej wojny światowej 1939 – 1945, Poznań 2006.

Drewniak Bogusław, Kult w cieniu swastyki, Poznań 1969.

Drewniak Bogusław, Teatr i film III Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 1972.

Fest Joachim, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970.

Frei Norbert, Państwo wodzowskie. Rządy narodowosocjalistyczne w latach 1933 – 1945, tłumaczenie Robert Marszałek, Warszawa 2000.

Grunberg Karol, Adolf Hitler. Biografia Fuhrera, Warszawa 1988.

Grynberg Karol, Czasy wojny 1939 – 1945, Toruń 1991.

Gwóźdź Andrzej, Europejskie manifesty kina- od Matuszewskiego do Dogmy, Warszawa 2002.

Gwóźdź Andrzej, Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur: studia i szkice, Kraków 2004.

Haydecker Joe, Leeb Johannes, III Rzesza w świetle Norymbergii, Warszawa 1979.

Irving David John, Goebbels- mózg III Rzeszy, Gdynia 1998.

Jackel Eberhard, Panowanie Hitlera. Spełnienie światopoglądu, Wrocław 1989.

Kracauer Siegfried, From Caligari to Hitler: a psychological history of the German film, Princeton 2004.

Król Eugeniusz C., Propaganda i indoktrynacja narodowego socjalizmu w Niemczech 1919 – 1945. Studium organizacji, treści, metod i technik masowego oddziaływania, Warszawa 1999.

Łuczak Czesław, Polska i Polacy w II wojnie światowej, Poznań 1993, t. V.

Madajczyk Czesław, Faszyzm i okupacja 1939 – 1945.Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, t. I – II, Poznań 1983 – 1984.

Madajczyk Czesław, Inter arma non silent Musae: wojna i kultura 1939- 1945, Warszawa 1982.

Madajczyk Czesław, Kultura europejska a faszyzm, Wrocław 1979.

Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. I – II, Warszawa 1970.

Majewski Piotr, Wojna i kultura- instytucje kultury polskiej w okupywanych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939- 1945, Warszawa 2005.

Manvell Roger, Fraenkel Heinrich, Goebels, Warszawa 1962.

Matusak Piotr, Kospath – Pawłowski Edward, Rawski Tadeusz, II wojna światowa, Warszawa 2005.

Newcourt- Nowodworski Stanley, Czarna propaganda- Polska, Niemcy, wielka Brytania. Tajemnice największych oszustw II wojny światowej, Kraków 2008.

Paczkowski Andrzej, Pół wieku dziejów Polski. 1939 – 1989, Warszawa 1998.

Płażewski Jerzy, Historia Filmu 1895- 2005, Warszawa 2005.

Płoskim Stanisław, Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka, Warszawa 1970, t. I.

Pobóg –Malinowski Władysław, Najnowsza historia polityczna Polski, t. III, Londyn 1983.

Raporty Ludwiga Fischera gubernatora dystryktu warszawskiego, opracowanie zespołowe, Warszawa 1987.

Ryszka Franciszek, Noc i mgła. Niemcy w okresie hitlerowskim, Warszawa 1997.

Salmanowicz Stanisław, Polskie państwo podziemne. Z dziejów walki cywilnej 1939 – 1945, Warszawa 1994.

Szarota Tomasz, Okupowanej Warszawy dzień powszedni, Warszawa 1988.

Szarota Tomasz, V – jak zwycięstwo. Symbole, znaki i demonstracje patriotyczne walczącej Europy 1939 – 1945, Warszawa 1994.

Teoplitz Jerzy, Historia sztuki filmowej, Warszawa 1970, t. V.

Wieliczka – Szarek Joanna, III Rzesza; narodziny i zmierzch szaleństwa, Kraków 2006.

Other sources

The Pianist. The film directed by Roman Polański (2002).