Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

Teacher Bibliography and Webgraphy

Berend, I.T. (2003). History derailed: Central and Eastern Europe in the long nineteenth century. University of California Press.

Chomicki G., Śliwa L. (2001). Wiek XIX teksty źródłowe. Wydawnictwo Literackie Kraków.

Chwalba A. (2005). Historia Polski, 1795-1918. Wydawnictwo Literackie.

Docherty J.C. (1997), Historical dictionary of socialism. The Svarecrow Press.

Kemp T., Garczyński L., Industrializacja w XIX-wiecznej Europie. (1998), Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pajewski J. (1999). Historia powszechna 1871-1918. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., (1998), Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo PWN.

Żarnowska A., Szwarc A. (2000). Kobieta i praca: wiek XIX i XX: zbiór studiów. Wydawnictwo DiG.

Other sources

The Internationale (L'Internationale in French, ) written in June 1871 by Eugène Pottier, music by Pierre Degeyter.

The Promised Land, the feature film directed by Andrzej Wajda, 1974, Poland.