Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Bibliografia i lista stron internetowych

Nauczyciel bibliografia i lista stron internetowych

Berend, I.T. (2003). History derailed: Central and Eastern Europe in the long nineteenth century. University of California Press.

Chomicki G., Śliwa L. (2001). Wiek XIX teksty źródłowe. Wydawnictwo Literackie Kraków.

Chwalba A. (2005). Historia Polski, 1795-1918. Wydawnictwo Literackie.

Docherty J.C. (1997), Historical dictionary of socialism. The Svarecrow Press.

Kemp T., Garczyński L., Industrializacja w XIX-wiecznej Europie. (1998), Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pajewski J. (1999). Historia powszechna 1871-1918. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., (1998), Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo PWN.

Żarnowska A., Szwarc A. (2000). Kobieta i praca: wiek XIX i XX: zbiór studiów. Wydawnictwo DiG.

Inne źródła

Międzynarodówka (1871) – pieśń autorstwa Eugene Pottier, muzyka Pierre Degeyter.

Ziemia Obiecana. (1974). Film w reżyserii Andrzeja Wajdy.