Teacher | Student
Originally produced in: Polska
Also available in: en

Bibliography and Webgraphy

Teacher Bibliography and Webgraphy

Chomicki G., Śliwa L. (2001). Wiek XIX teksty źródłowe. Wydawnictwo Literackie Kraków.

Chwalba A. (2005). Historia Polski, 1795-1918. Wydawnictwo Literackie.

Lyons F.S.L. (1963). Internationalism in Europe 1815-1914. Leiden.

Macartney C.A. (1968). The Habsburg Empire 1790-1918, Cambrige.

Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., (1998), Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo PWN.

Wereszycki H. (1986). Historia Austrii. Wrocław.

Zajewski W. (1991). Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. T. 2. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Żywczyński M. (1997). Historia powszechna 1789-1870. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żywczyński M. (1971). Włochy nowożytne 1796-1945. Warszawa.

Other sources

Jacek Kaczmarski, Jesienna wiosna ludow (11.11.1989) – literary parallel between the events from 1848 and 1989 in East-Central Europe.