Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Bibliografia i lista stron internetowych

Nauczyciel bibliografia i lista stron internetowych

Chomicki G., Śliwa L. (2001). Wiek XIX teksty źródłowe. Wydawnictwo Literackie Kraków.

Chwalba A. (2005). Historia Polski, 1795-1918. Wydawnictwo Literackie.

Lyons F.S.L. (1963). Internationalism in Europe 1815-1914. Leiden.

Macartney C.A. (1968). The Habsburg Empire 1790-1918, Cambrige.

Sobańska-Bondaruk M., Lenard S.B., (1998), Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, Wydawnictwo PWN.

Wereszycki H. (1986). Historia Austrii. Wrocław.

Zajewski W. (1991). Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. T. 2. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Żywczyński M. (1997). Historia powszechna 1789-1870. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żywczyński M. (1971). Włochy nowożytne 1796-1945. Warszawa.

Inne źródła

Jacek Kaczmarski, Jesienna wiosna ludów (11.11.1989) – literacka paralela miedzy wydarzeniami lat 1848 i 1989 w Europie środkowo-wschodniiej.