Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Bibliografia i lista stron internetowych

 • Banach Andrzej, Historia pięknej kobiety, Warszawa 1991.
 • Chomicki Grzegorz, Śliwa Leszek, Wiek XIX. Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001.
 • Jakóbczyk Witold, Przetrwać nad Wartą 1815 – 1914, seria Dzieje narodu i państwa polskiego, t. III – 55, Warszawa 1989.
 • Łukasiewicz Juliusz, Przewrót techniczny w przemyśle Królestwa Polskiego 1852 – 1886, Warszawa 1973.
 • Myśliński Jerzy, Swobody, fabryk i ziemi, seria Dzieje narodu i państwa polskiego, t. III – 52, Warszawa 1988.
 • http://www.buw.uw.edu.pl/wystawy/modameska/spis_tresci.html - moda męska w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • http://buwcd.buw.uw.edu.pl/wystawa/index.html - moda kobieca w XIX i na początku XX wieku w czasopismach ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.
 • http://www.kajani.pl/Ryciny.html - zdjęcia ubiorów z pism kobiecych XVIII – XX wiek.

Nauczyciel bibliografia i lista stron internetowych

 • Banach Ela i Andrzej, Słownik mody, Warszawa 1962.
 • Banach Andrzej, O modzie XIX wieku, Warszawa 1957.
 • Boucher François, Historia mody : dzieje ubiorów od czasów prehistorycznych do końca XX wieku, Warszawa 2003.
 • Ihnatowicz Ireneusz, Przemysł łódzki w latach 1860 – 1900, Wrocław 1965.
 • Jonca Karol, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Wrocław 1996.
 • Jonca Karol, Historia gospodarcza Polski w zarysie do 1939 r., Wrocław 1984.
 • Jonca Karol, Rozwój gospodarczy Polski do 1939 roku, Wrocław 2001.
 • Kamionkowa Janina, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Wars-zawa 1970.
 • Kieniewicz Stefan, Historia Polski 1795 – 1918, Warszawa 1998.
 • Kieniewicz Stefan, Polska w XIX w., [W:] Państwo, społeczeństwo, kultura, Warsza-wa 1977.
 • Kieniewicz Stefan, Historyk a świadomość narodowa, Warszawa 1982.
 • Kizwalter Tomasz, Historia Powszechna wiek XIX, Warszawa 2007.
 • Kołodziejczyk Ryszard, Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne, Warszawa 1979.
 • Kostrowicka Irena, Historia gospodarcza Polski XIX i XX w., Warszawa 1984.
 • Kostrowicka Irena, Landau Zbigniew, Tomaszewski Jerzy, Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa 1978.
 • Lijewski Teofil, Geografia transportu Polski, Warszawa 1986.
 • Łuczak Czesław, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1945, Poznań 1984.
 • Łukaszewicz Juliusz, Początki cywilizacji przemysłowej na ziemiach polskich, [W:] Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, III – 50, Warszawa 1988.
 • Nietyksza Maria, Rozwój miast i aglomeracji miejsko – przemysłowych w Królestwie Polskim 1865 – 1914, Warszawa 1986.
 • Orłowski Bolesław, Przyrowski Zbigniew, Księga wynalazków, Warszawa 1978.
 • Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, pod red. Stefana Kieniewicza, Warszawa 1982.
 • Pruss W., Rozwój przemysłu warszawskiego w latach 1864 – 1914, Warszawa 1976.
 • Sieradzka Anna, Nie tylko peleryna : moda okresu Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003.
 • Sieradzka Anna, Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003.
 • Sieradzka Anna, Żony modne : historia mody kobiecej od starożytności do współczesności, Warszawa 1993.
 • Szelągowska Grażyna, Historia - dzieje nowożytne i najnowsze 1815-1870, Warszawa 1995.
 • Szpak Jan, Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1997.
 • Toussaint-Samat Maguelonne, Historia stroju, Warszawa 1998.
 • Trzeciakowska Maria, Trzeciakowski Lech, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu, Poznań 1987.
 • Turnau Irena, Słownik ubiorów : tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999.
 • Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku. Studia i materiały, pod red. I. Pietrzak – Pawłowskiej, Wrocław 1970.
 • Wandycz Piotr, Pod zaborami. Ziemie Rzeczypospolitej w latach 1795 – 1918, Wars-zawa 1994.
 • Za modą przez wieki : ubiory z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie - Following fashion through the ages : garments from the collections of the National Museum in Cracow / Beata Biedrońska-Słotowa, Joanna Kowalska, Kraków, Muzeum Narodowe, 2003.
 • Żywczyński Mieczysław, Historia powszechna 1789-1870, Warszawa 2006.

Inne źródła

Ziemia obiecana. Film w reżyserii Andrzeja Wajdy (1974).