Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Bibliografia i lista stron internetowych

Nauczyciel bibliografia i lista stron internetowych

http://www.oecd.org/dataoecd/20/61/2717683.pdf

Chwalba A. (2005). Historia Polski, 1795-1918. Wydawnictwo Literackie.

Janion M. Żmigrodzka M. (1978). Romantyzm i historia. Warszawa.

Jones H.M. (1974). Revolution and Romaticism.

Kalembka S. (2003). Wielka Emigracja. Polskie wychodźstwo polityczne w latach 1831-1862. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lyons F.S.L. (1963). Internationalism in Europe 1815-1914. Leiden.

Walaszek A. (2007). Migracje Europejczyków: 1650-1914. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zajewski W. (1991). Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815-1849. T. 2. Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”.

Żywczyński M. (1997). Historia powszechna 1789-1870. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Inne źródła

La note bleue (Błękitna nuta), reż. A. Żuławski, 1991, Francja.

Pragnienie miłości, reż. J. Antczak, 2002, Polska.