Nauczyciel | Uczeń
Początkowo produkowane w: Polska
Dostępne również w: en

Test

I. Mapa najważniejszych obozów hitlerowskich wyzwalanych w latach 1944-1945.

1. W wyzwalaniu hitlerowskich obozów koncentracyjnych nie brały udziału wojska:
a. Rosyjskie.
b. Amerykańskie.
c. Japońskie.
d. Włoskie.
e. Angielskie.

2. Największy hitlerowski obóz śmierci Auschwitz-Birkenau został wyzwolony:
a. W czasie ofensywy letniej 1944 r.
b. W czasie ofensywy zimowej 1945 r.
c. Przez Rosjan.
d. Przez Amerykanów.
e. Nie został wyzwolony, a zlikwidowany wcześniej przez Niemców.

3. Największa liczba obozów koncentracyjnych zlokalizowana była na terenach (wybierz 2 odpowiedzi):
a. Niemiec.
b. Rosji.
c. Polski.
d. Francji.


II. Fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 1945 r. – Likwidacja i wyzwolenie więzienia w Radogoszczu.

1. Radogoszcz był:
a. Hitlerowskim obozem śmierci.
b. Hitlerowskim ciężkim więzieniem.
c. Hitlerowskim instytutem eksperymentów prowadzonych na ludziach.

2. Aby ukryć ślady swoich zbrodni na okupowanych terenach, wycofujący się Niemcy:
a. Likwidowali obozy koncentracyjne i więzienia, paląc je lub burząc.
b. Mordowali pozostały przy życiu więźniów, aby nie pozostawiać świadków wydarzeń.
c. Przekupywali więźniów łapówkami, które gwarantować miały ich milczenie.

3. Spośród więźniów Radogoszcza wyzwolenia doczekali:
a. Wszyscy więźniowie wyzwoleni przez Armię Czerwoną.
b. Bardzo nieliczni, którzy przeżyli likwidację wiezienia przez Niemców.
c. Połowa więźniów oszczędzona przez hitlerowców ze względu na niemieckie pochodzenie.


III. Fragment wspomnień Stanisława Sterkowicza, więźnia obozu koncentracyjnego Neuengamme, wyzwolonego w kwietniu 1945 r. przez wojska angielskie.

1. Neuengamme pod Hamburgiem to:
a. Obóz zagłady przeznaczony wyłącznie dla Żydów.
b. Obóz pracy gromadzący więźniów z całej okupowanej przez Niemców Europy.
c. Obóz dla jeńców wojennych.

2. "Marsze śmierci" oznaczały (wybierz 2 odpowiedzi):
a. Żałobne marsze organizowane w hołdzie ofiarom holocaustu.
b. Ewakuację majątku niemieckiego dokonywane siłami wycieńczonych więźniów obozów koncentracyjnych.
c. Przemarsze, w fatalnych warunkach i pod terrorem hitlerowców, więźniów jednego obozu do innego (np. aby nie pozwolić na ich wyzwolenie przez armie alianckie).


Pytania podsumowujące

1. Wyszukaj we współczesnej prasie 5-7 artykułów odnoszących się do zagadnienia zbrodni hitlerowskich popełnianych w czasie II wojny światowej. Przeanalizuj sposób i cel w jakim współcześni politycy i publicyści podejmują tematykę działalności nazistów w czasie wojny. Czy obecnie przeważają w publicznych wypowiedziach na ten temat wątki czczenia pamięci ofiar, konieczności rozliczeń i karania winnych, a może pojednania między ofiarami i katami? Napisz raport (200-300 słów) na temat: "Pamięć i pojednanie. Zbrodnie hitlerowskie we współczesnej debacie publicznej".
2. Zgromadź kilka wypowiedzi, wspomnień, relacji byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych publikowanych w prasie, Internecie, literaturze. Zastanów się nad wpływem przeżyć wojennych ofiar hitleryzmu na ich późniejsze losy po wojnie. Napisz esej an temat: "Wyzwoleni więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i ich powrót do normalnego życia".

Pytania podsumowujące

1. Wyszukaj we współczesnej prasie 5-7 artykułów odnoszących się do zagadnienia zbrodni hitlerowskich popełnianych w czasie II wojny światowej. Przeanalizuj sposób i cel w jakim współcześni politycy i publicyści podejmują tematykę działalności nazistów w czasie wojny. Czy obecnie przeważają w publicznych wypowiedziach na ten temat wątki czczenia pamięci ofiar, konieczności rozliczeń i karania winnych, a może pojednania między ofiarami i katami? Napisz raport (200-300 słów) na temat: "Pamięć i pojednanie. Zbrodnie hitlerowskie we współczesnej debacie publicznej".

Najważniejsze kwestie:

  • Omówienie okoliczności w jakich współcześnie powraca się do tematu zbrodni hitlerowskich.
  • Omówienie celu w jakim temat ten jest podejmowany.
  • Wskazanie na elementy sporne w interpretacji wydarzeń związanych ze zbrodniami hitlerowskimi wśród różnych środowisk podejmujących to zagadnienie.
  • Ustosunkowanie się do kwestii znaczenia podtrzymywania wiedzy i pamięci o wydarzeniach dotyczących nazistowskiej działalności w czasie II wojny światowej.

2. Zgromadź kilka wypowiedzi, wspomnień, relacji byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych publikowanych w prasie, Internecie, literaturze. Zastanów się nad wpływem przeżyć wojennych ofiar hitleryzmu na ich późniejsze losy po wojnie. Napisz esej an temat: "Wyzwoleni więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i ich powrót do normalnego życia".

Najważniejsze kwestie:

  • Przytoczenie odnalezionych relacji ocalonych więźniów obozów.
  • Analiza ich relacji dotyczących wydarzeń po wyzwoleniu.
  • Wyciągniecie wniosków o wpływie przeżyć związanych z pobytem w obozach na dalsze losy byłych więźniów.